Boravak Dece

U privatnoj predškolskoj ustanovi „Kućica“ imamo naknadu za boravak dece od strane države – subvenciju. Subvencijom u privatnoj predškolskoj ustanovi „Kućica“ plaćate samo deo troškova boravka deteta. Država daje subvenciju svim roditeljima koji imaju pravo na nju. Subvencija smanjuje troškove boravka vašeg deteta u privatnoj predškolskoj ustanovi „Kućica“.