Jaslice vrtic Beograd

U privatnoj predškolskoj ustanovi „Kućica“ imamo jaslice. Deca uzrasta od godinu dana mogu da krenu u privatnu predškolsku ustanovu „Kućica“ u jaslice. Jaslice su spremne i čekaju svoje nove drugare u privatnoj predškolskoj ustanovi „Kućica“.