Najčešća pitanja roditelja


1. Da li u Vašem vrtiću imate subvencije?
Vtić „Kućica“ je licencirana preškolska ustanova, verifikovana od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, pa shodno tome ima nadoknadu dela troškova za boravak deteta ili „subvencije“.

2. Koliko dece će biti u grupama?
U mlađoj vaspitnoj grupi će biti do 13 upisanih mališana. Njima je potrebna veća nega pa je samim tim to grupa sa najmanjim brojem dece. U starijoj i predškolskoj grupi će broj dece biti za nijansu veći, tačnije do 18 upisanih.

3. Da li imate sestru na preventivi?
Predškolska ustanova „Kućica“ ima sestru na preventivi. Ona će svaki dan posmatrati i pratiti dečiji razvoj kao i njihovo zdravstveno stanje.

4. Koje vrste boravka imate?
U našoj ustanovi se ostvaruju poludnevni i celodnevni boravak dece. Celodnevni boravak se ostvaruje u periodu od 08-17h a poludnevni u dva termina pre podne u periodu od 08-12 i posle podne od 16-20h. Osim toga, imamo i boravak za školsku decu.

5. Šta je sve uračunotu u cenu celodnevnog boravka?
U cenu celodnevnog boravka je uračanut boravak dece u periodu od 08-17h, četiri obroka – dva glavna – doručak i ručak i dve užine. Uračunat je još i kurs engleskog jezika.

6. Koliko vaspitačica radi sa jednom grupom?
Sa jednom vaspitnom grupom će raditi dva kvalifikovana vaspitača.

7. Izvodite li mlađe grupe napolje?
Vrtić „Kućica“ ima svoje veliko,ušuškano dvorište. Naša ideja je da izvodimo sve uzrasne grupe u dvorište, kada god vremenski uslovi to dozvoljavaju.