Naš Tim

U predškolskoj ustanovi Kućica na Vračaru, rade visoko kvalifikovani vaspitači. Spoljni saradnici u predškolskoj ustanovi Kucića na Vračaru su pedagog, psiholog i lekar. Predškolska ustanova Kućica stavlja akcenat na medjusobnu saradnju spoljnih saradnika i vaspitača kako bi njihov rad bio efikasniji.