Plan i Program


Osnovni cilj kome se teži je obezbedivanje kvaliteta vaspitno-obrazovnog procesa u celini, stvaranjem podsticajne, socijalne i fizičke sredine za učenje. Opšti ciljevi su:

- podrška celovitom dečijem razvoju i individualizacija vaspitno-obrazovnog rada
- primena adekvatnih programa i posebnih i dodatnih programa
- timski rad
- profesionalizam
- unapredivanje procesa, samovrednovanje i vrednovanje


Program rada sa decom do 3 godine


Vaspitno obrazovni rad sa decom uzrasta do tri godine realizuje se u skladu sa Opštim osnovama zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju, prema programu za uzrast od prve do treće godine. Osnovni program podrazumeva rad na vaspitanju i nezi dece prilagođen svakom detetu, njegovim potrebama i mogućnostima. Program jaslene grupe:
- Podsticanje i bogaćenje dečijeg govora
- Podsticanje razvoja senzomotornih i perceptivnih sposobnosti
- Odnos prema drugima
- Usvajanje pravila
- Sposobnost rešavanja problema

Program se ostvaruje kroz igru, uz prilagođene igračke i didaktički materijal. Zadatak medicinskih sestara-vaspitača jeste da obezbedi prijatnu i sigurnu sredinu u kojoj uz adekvatne sadržaje dete:
- Ima priliku da pruža i dobija ljubav i poverenje
- Uči o međuljudskim odnosima
- Oplemenjuje osećanja
- Stiče nova životna iskustva i osnovna znanjaProgram vaspitno-obrazovanog rada dece od 3 godine do uključivanja u program pripreme za školu


- Praćenje i podrška dečijem razvoju i napredovanju
- Dečiji razvoj i napredovanje kroz igru
- Saradnja sa porodicom – timski rad
- Unapredjenje kvaliteta rada kroz sistem vrednovanja i samovrednovanja
U radu sa decom uzrasta od 3 do 5,5 godina posebna pažnja se poklanja:
- Unapredivanju kvaliteta vasptino-obrazovnog rada kroz individualizovani pristup u radu
Pripremni predškolski program


Pripremni predškolski program bi se u Ustanovi ostvarivao u celodnevnom obliku.
Kao proces koji se odvija tokom citavog predškolskog perioda u okviru podsticanja opšteg razvoja deteta, priprema deteta za školu ima neposredni cilj da doprinese njihovoj zrelosti za život i rad kakav se očekuje u osnovnoj školi. Pripremom za polazak u školu obezbedjuju se uslovi za proširivanje i sredjivanje socijalnog i saznajnog iskustva, čime se ublažavaju socijalne razlike i obezbedjuje donekle podjednak start za polazak u školu.
Program pripreme za polazak u školu ostvaruje se u potpunosti u skladu sa Opštim osnovama predškolskog programa i doprinosi fizičkoj, socijalnoj, emocionalnoj i intelektualnoj zrelosti i motivaciji za učenje kod dece:

Fizička zrelost – određeni nivo telesne razvijenosti i zdravlja.
Socijalna zrelost – mogućnost sticanja specifičnih oblika ponašanja potrebnih za uspostavljanje i održavanje društvenih veza.
Emocionalna zrelost - razvijanje samostalnosti, poverenja i samopouzdanja i podsticanje emocionalne stabilnosti.
Intelektualna zrelost – odredjeni nivo razvijenosti intelektuaklnih funkcija opažanja, mišljenja, govora, pažnje, pamćenja, mašte kao osnove za proširivanje postojećih i sticanje novih znanja i informacija.
Motivaciona zrelost – unutrašnja potreba za saznanjem, zainteresovanost za učenje i pozitivan odnos za polazak u školu.

U skladu sa navedenim aspektima gotovosti za školu, zadaci pripremnog predškolskog programa su:

1. Podsticanje osamostaljivanja
2. Podrška fizičkom razvoju
3. Jačanje socio-emocionalne kompetencije
4. Podrška saznajnom razvoju
5. Negovanje radoznalosti
6. Poštovanje individualnosti i podsticanje kreativnosti

Svako dete je osobena ličnost koja ima svoj tempo razvoja, svoje potrebe, stil učenja, sebi svojstven način doživljavanja i izražavanja. Zadatak odraslih je da u razvijanju programa uvaži individualnost svakog deteta pružajuci mu priliku da kroz igru i aktivnost izrazi svoje stvaralačke potencijale: u govoru, drami muzici, plesu, crtanju, vajanju, grafici, humoru i sl. Uslovi rada za realizaciju pripremnog predškolskog programa u predškolskoj ustanovi su veoma dobri. Prostor je svuda adekvatno sreden, prostorije su svetle okrečene, ima igračaka i potrebne didaktike. Kadrovski uslovi su takodje zadovoljeni. Rad u pripremnim grupama za obavezan predškolski program odvija se u vremenu od 8,00 do 12,00 sati u trajanju od 4 sati dnevno u okviru petodnevne radne nedelje sa zimskim, proletnjim i letnjim raspustom po školskom kalendaru.